Kansspelen

Heel wat mensen geven zich af en toe over aan kansspelen en/of behendigheidsspelen en putten daar een aantal persoonlijke voordelen uit. Toch kunnen sommige personen geleidelijk aan verslaafd worden aan het spelen. Ze blijven dan spelen, hoewel ze grote bedragen verliezen en met allerlei moeilijkheden geconfronteerd worden.

Die verslaving, waarbij er geen producten ingenomen of ingespoten worden, installeert zich gewoonlijk geleidelijk en zonder dat de speler er zich van bewust is. Pas wanneer hij er “helemaal doorzit” beseft de zogenaamd “pathologische” speler dat hij zijn gedrag moet wijzigen.

De speler ontwikkelt in de loop van de tijd een zeker aantal overtuigingen over de werking van het spel en het toeval. Daarnaast dragen heel wat risicofactoren, die verband houden met de kenmerken van het spel en de omgeving, ertoe bij dat er een verslaving tot stand komt.

Om de zogenaamde “speelverslaving” aan banden te leggen, zijn er verschillende maatregelen genomen om de spelers tegen de risico’s van het spel te beschermen. Met dat doel voor ogen is een gerichte wetgeving opgesteld.

Welk type van speler bent u ?

Beoordeel de voor- en nadelen van het spelen

Beoordeel uw wil om te veranderen

Zich de toegang tot casino’s en lunaparken doen ontzeggen

BLOG UW SPEL

News