Beoordeel uw beslissingsbalans

Vooraleer iemand een therapie gaat volgen, kan het nuttig zijn om wat meer te weten over zijn motivatie om van zijn speelverslaving af te geraken. Meestal hebben de mensen immers dubbele gevoelens bij die beslissing om met spelen te stoppen. Ze zien er niet alleen voordelen in, maar ook nadelen.

Iemand kan bijvoorbeeld van mening zijn dat spelen een gelegenheid is om na een lange werkdag zijn zorgen van zich af te zetten. Tegelijk kan diezelfde persoon vaststellen dat hij door het spelen veel tijd en geld verliest.

Een goede manier om iemands motivatie om met spelen te stoppen te beoordelen, bestaat erin om in een tabel de voor- en nadelen van het blijven spelen te noteren. Beoordeel vervolgens het belang van elk argument op een schaal van 0 tot 100 (0 = geen enkel belang voor mij, 100 = extreem belangrijk voor mij). Tel vervolgens de totalen op zoals in het volgende voorbeeld :

Voorbeeld van Alain, 43 jaar, bingospeler (*)

Voordelen van het blijven spelen Belang 0 - 100 Nadelen van het blijven spelen Belang 0 - 100
Biedt plezier, opwinding 100 Conflicten binnen het koppel 100
Vermindert spanningen 80 Schulden die zich opstapelen 100
Vrienden ontmoeten 80 Tijdverlies 80
Problemen vermijden 60 Slapeloosheid 80
Hoop om het grote lot te winnen 50 Momenten van wanhoop 100
Alcoholverbruik tijdens het spelen 60
Slecht gezelschap 50
Totaal 370 Totaal 570

Deze oefening geeft over het algemeen een goede 'foto' van iemands speelverslaving. Ze maakt het ook mogelijk om de verschillende problemen te identificeren die bij een onthoudingsfase de kop kunnen opsteken.

Hoe hoger de score van de nadelen en/of hoe lager de score van de voordelen, hoe meer men klaar is om het gevecht met zijn speelverslaving aan te gaan. Maar ook als de twee scores dicht bij elkaar liggen of wanneer de score van de voordelen hoger is dan die van de nadelen, hoeft men de moed nog niet te verliezen. Dat betekent gewoon dat men nog dubbele gevoelens heeft met betrekking tot de keuze om al dan niet te stoppen. Daarom moet in de eerste plaats aan de motivatie gewerkt worden, tot die groot genoeg is om te overwegen om met spelen te stoppen.

* Citaat uit Cungy, Ch. (2005). Faire face aux dépendances. Editions RETZ, Parijs.