Heeft uw partner een speelprobleem?

Vragenlijst overgenomen uit « Prévention en Pratique Médicale », februari 2002, pag. 3

Wordt u constant lastig gevallen door schuldeisers?

Gaat de persoon in kwestie vaak zonder uitleg en voor redelijk lange tijd het huis uit?

Gaat die persoon soms van zijn/haar werk weg om te gaan spelen?

Denkt u dat die persoon op het vlak van geld niet te vertrouwen is?

Belooft die persoon, in goed vertrouwen, om met spelen te stoppen; vraagt hij/zij met aandrang om een andere kans, maar blijft hij/zij altijd weer spelen?

Gebeurt het dat die persoon langer blijft spelen dan hij/zij van plan was, dat hij/zij speelt tot het geld op is?

Gebeurt het dat die persoon onmiddellijk weer gaat spelen om de verliezen goed te maken of om nog meer te winnen?

Gebeurt het dat die persoon speelt in een poging om financiële problemen op te lossen of dat hij/zij (verkeerdelijk) denkt dat de winsten het gezin op materieel vlak een comfortabeler leven zullen bezorgen?

Gebeurt het dat die persoon geld leent om te spelen of om speelschulden terug te betalen?

Heeft de reputatie van die persoon geleden onder zijn speelgewoontes; mogelijk tot het stellen van illegale daden om aan geld te komen om te spelen?

Is het zover gekomen dat u het geld voor de dagelijkse gezinsuitgaven verstopt, omdat u weet dat u of de rest van het gezin het zonder eten of kledij zou moeten stellen als u dat niet deed?

Doorzoekt u zijn/haar kleren of portefeuille wanneer de kans zich voordoet of houdt u zijn/haar activiteiten in het oog?

Verbergt die persoon zijn/haar geld?

Hebt u wijzigingen in zijn/haar persoonlijkheid vastgesteld sinds hij/zij vaker speelt?

Liegt die persoon voortdurend om zijn/haar speelgedrag te verbergen of te ontkennen?

Probeert die persoon om u verantwoordelijk te stellen voor zijn/haar speelgewoontes?

Probeert u de stemmingen van die persoon te voorzien of probeert u zijn/haar leven te controleren?

Toont die persoon berouw over zijn/haar speelgewoontes of wordt hij/zij daardoor depressief, zozeer dat hij/zij een gevaar voor zichzelf kan betekenen?

Hebt u al gedreigd om die persoon te verlaten wegens zijn/haar speelgewoontes?

Bent u van menig dat uw leven als koppel een hel geworden is?