Denkt u voortdurend aan voorbije of toekomstige ervaringen met het spelen, of aan manieren om geld te vinden om te kunnen spelen?

Moet u met almaar hogere bedragen spelen om het gewenste gevoel van opwinding te ervaren ?

Hebt u herhaalde maar vruchteloze pogingen ondernomen om uw speelgedrag te controleren of om minder te spelen of zelfs te stoppen?

Bent u onrustig of irriteerbaar bij pogingen om minder te spelen of om met spelen te stoppen?

Speelt u om aan de moeilijkheden van het leven of aan ongewenste stemmingen te ontsnappen?

Gaat u nadat u verloren hebt, weer spelen om uw verliezen goed te maken?

Hebt u tegen uw familieleden en relaties gelogen om de echte omvang van uw speelgewoontes te verbergen?

Hebt u illegale daden (fraude, vervalsingen, diefstal, geldverduistering) gesteld om te kunnen spelen?

Hebt u een belangrijke liefdesverhouding, een baan, studie- of carrièrekansen in gevaar gebracht of verloren door het spel?

Gebeurt dat het u op anderen rekent om aan geld te komen en om u uit een wanhopige situatie als gevolg van het spel te halen?

Évaluez votre dépendance(2)

De test afdrukken

 1. Duid in de kolom « In de loop van uw leven » aan of u de vermelde spelletjes in de loop van uw leven al eens gespeeld hebt.
  Spécifiez, dans la colonne « Au cours des 12 derniers mois » combien de fois vous avez participé à cette activité au cours des 12 derniers mois.
  In de loop van uw leven De voorbije 12 maanden
  ja neen nooit minder dan één keer per maand een keer per maand een keer per week meer dan één keer per week
  Krasbiljetten kopen
  Op de Lotto spelen
  Naar het (legale of illegale) casino gaan
  Bingo spelen voor geld (het spel dat men in cafés vindt)
  Kaartspelen voor geld
  Op dierenraces (paarden, honden of andere dieren) wedden
  Op de beurs spelen
  Op speelautomaten spelen, videopoker spelen of op andere automaten voor geld spelen
  Voor geld bowling, biljart, golf of andere behendigheidsspelen spelen
  Dobbelen om geld
  Gelijk welk ander spel voor geld spelen? Preciseer:
 2. Wat is het grootste bedrag dat u ooit op één dag gespeeld of gewed hebt?
  • ja
  • neen
 3. Hebben uw ouders een speelprobleem of hebben ze dat gehad?
  • Mijn twee ouders spelen (of speelden) te veel
  • Mijn vader speelt (of speelde) te veel
  • Mijn moeder speelt (of speelde) te veel
  • Geen van beiden speelt (of speelde) te veel.
 4. Wanneer u de voorbije twaalf maanden gespeeld hebt, hoe vaak bent u dan een andere dag naar het spel teruggekeerd om te proberen het geld dat u eerder verloren had, terug te winnen?
  • Nooit
  • Enkele keren (minder dan de helft van de keren dat ik verloren heb)
  • De meeste keren dat ik verloor
  • Telkens als ik verloor
 5. Hebt u de voorbije twaalf maanden beweerd dat u met spelen geld gewonnen had, terwijl u in werkelijkheid geld verloren had?
  • Nooit (of ik heb nooit gespeeld)
  • Ja, minder dan de helft van de keren dat ik geld verloor
  • Ja, de meeste keren
 6. Denkt u dat u de voorbije twaalf maanden een speelprobleem gehad hebt?
  • ja
  • neen
 7. Hebt u in de voorbije twaalf maanden al wel eens meer gewed of gespeeld dan u van plan was?
  • ja
  • neen
 8. Hebben de voorbije twaalf maanden mensen al wel eens kritiek geuit op uw speelgewoontes?
  • ja
  • neen
 9. Hebt u zich de voorbije twaalf maanden al wel eens schuldig gevoeld over uw speelgedrag of over wat er gebeurt wanneer u speelt?
  • ja
  • neen
 10. Hebt u de voorbije twaalf maanden overwogen om te stoppen met spelen, maar dacht u dat u daartoe niet in staat was?
  • ja
  • neen
 11. Hebt u de voorbije twaalf maanden loterijbiljetten, speelgeld of andere aanwijzingen dat u speelt, voor uw partner, uw kinderen of andere belangrijke mensen in uw leven verborgen?
  • ja
  • neen
 12. Hebt u de voorbije twaalf maanden ruzie gemaakt met de mensen met wie u samenleeft, over de manier waarop u uw geld beheert?
  • ja
  • neen
 13. (Als u op vraag 12 ja geantwoord hebt): Hadden die ruzies te maken met uw speelgewoontes?
  • ja
  • neen
 14. Hebt u de voorbije twaalf maanden geld geleend en dat niet terugbetaald wegens uw speelgewoontes?
  • ja
  • neen
 15. Bent u de voorbije twaalf maanden wegens uw speelgewoontes weg gebleven van uw werk (of van school)?
  • ja
  • neen
 16. Hebt u de voorbije twaalf maanden geld geleend om te spelen of om speelschulden te betalen?
  • ja
  • neen

  INDIEN JA, van waar kwam dat geld?

  ja neen
  Van uw gezinsbudget
  Van uw partner, van uw vriend(in)
  Van leden van uw familie of schoonfamilie
  Van banken, kredietmaatschappijen en leeninstellingen
  Van kredietkaarten
  Van woekerleningen (lommerdhouders)
  Van de verkoop van aandelen, spaarbonnen of andere waarden
  Van de verkoop van persoonlijke of familiale eigendommen
  Door valse cheques uit te schrijven
  U hebt u een kredietmarge bij een bookmaker (gokkantoor) of u hebt er een gehad
  U hebt een kredietmarge bij een casino of u hebt er een gehad

Berekening van de score

 • Vragen 1 tot 3 : niet meetellen
 • Vraag 4 : De meeste keren dat ik verloor of Telkens als ik verloor
 • Vraag 5 : Ja, minder dan de helft van de keren dat ik verloor ; Ja, de meeste keren
 • Vraag 6 : Ja, enkele maanden geleden, maar niet nu ; Ja
 • Vraag 7: Ja
 • Vraag 8 Ja
 • Vraag 9 Ja
 • Vraag 10 Ja
 • Vraag 11 Ja
 • Vraag 12 : telt niet mee
 • Vraag 13 Ja
 • Vraag 14 Ja
 • Vraag 15 Ja
 • Vraag 16a Ja
 • Vraag 16b Ja
 • Vraag 16c Ja
 • Vraag 16d Ja
 • Vraag 16e Ja
 • Vraag 16f Ja
 • Vraag 16g Ja
 • Vraag 16h Ja
 • Vraag 16i Ja
 • Vraag 16j : telt niet mee
 • Vraag 16k : telt niet mee

 • 3 à 4 : mogelijk een pathologisch speler
 • 5 of meer: wellicht een pathologisch speler