Activiteiten

De activiteiten van de Speelkliniek kunnen we in twee grote groepen onderverdelen, in de eerste plaats de hulpverlening aan mensen met psychologische, sociale en medische moeilijkheden als gevolg van een speelprobleem, en in de tweede plaats het wetenschappelijke onderzoek. Dat neemt niet weg dat de Speelkliniek geregeld betrokken wordt bij preventie-initiatieven, onder meer via opleidingen voor beroepsmensen die met risicospelers of problematische spelers in contact komen.

Voor mensen met moeilijkheden biedt de Speelkliniek individuele aan om het excessieve gedrag aan te pakken (spelen en internet), en een farmacologische behandeling voor de verwante problemen (depressie, angstgevoelens, …). Indien nodig werkt de Speelkliniek samen met andere gespecialiseerde therapeuten (pedopsychiatrie, depressie, alcoholisme, tabakverslaving, andere verslavingen, …). Voor familieleden en gezinnen is er een ondersteuning mogelijk in de vorm van informatie over de pathologie of over de houding die men tegen de speler moet aannemen. Ook een doorverwijzing naar de psychotherapie als ondersteuning is mogelijk. De Speelkliniek voert ook raadplegingen uit voor de ziekenhuisafdelingen van het CHU Brugmann. We vermelden ook de noodlijn die 24 uur op 24 bemand is om tegemoet te komen aan de dringende behoeften van personen in moeilijkheden.

Voor meer informatie over het klinische werk, klikt u op « Hulp »

De afdeling “Onderzoek” van de Speelkliniek wil via haar activiteiten een beter inzicht verwerven in de fenomenen die gepaard gaan met de verstoring van het speelgedrag. We streven er meer bepaald naar om de redenen te begrijpen waarom het speelgedrag zich niet wijzigt ondanks de talrijke en onmiskenbare schadelijke gevolgen ervan. Uiteindelijk willen we met ons werk nieuwe therapievormen uitwerken om een aantal mechanismen aan te pakken, die bij de overgang van een gecontroleerde speelse activiteit naar een dwangmatige beoefening van het spel betrokken zijn.

Voor meer informatie over het onderzoek, klikt u op « Onderzoek ».